Ročenka SVTS 2015

Po tom, ako boli oslovené územné kluby, zverejňujem výzvu aj pre ostatných členov SVTS, ktorí v územných kluboch nepôsobia. Ak chcete prispieť článkom do Ročenky SVTS 2015, je najvyšší čas tak urobiť. Na vysvetlenie pre nových členov: ročenku SVTS vydáva ústredie SVTS už niekoľko rokov a je zostavená z príspevkov našich členov. Mapuje činnosť a udalosti v spolku uplynulého roku.
Vyšlo vám tento rok nejaké podujatie v našich, či zahraničných horách? Ak áno, podeľte sa o zážitky a poznanie s ostatnými členmi. 

Príspevok posielajte čo najskôr. Najneskôr do 25. 11. 2015, kedy je termín uzávierky na adresu.

Máte otázky alebo nejasnosti? Pýtajte sa na rovnakej adrese.
Za ústredie SVTS Juraj Dlábik

 

Kuchárka na príspevok do ročenky:
Ak sa chystáte napísať príspevok do ročenky a nemáte so zadávaním rukopisov skúsenosti, spísal som pre vás základné pravidlá, aby sme sa navzájom rozumeli, nerobili si zbytočnú prácu a výsledok bol čo najlepší. Sú to všeobecne platné pravidlá a ak si ich osvojíte, nebude vám to na škodu.
Text: Rozsah záleží od autora, nie je to striktne dané (teda nemalo by to byť 50 strán, samozrejme…).
Ide hlavne o to, aby to bolo zaujímavé čítanie (môže byť aj príbeh) a aby dalo obraz a informácie pre záujemcov, ktorí sa do oblasti/na vrchol chystajú. Treba sa sústrediť na tie jedinečné informácie, ktoré môže poskytnúť iba ten, kto oblasť/vrchol navštívil a niečo tam zažil. Vyhnite sa všeobecným popisom, ktorých je plný internet, škoda miesta v ročenke.
Text pripravte v štandardnom textovom editore (napríklad Word) a dodávajte v bežnom písme (Times New Roman alebo Arial).
Obrázky nevkladajte do textu, ale uložte mimo ako samostatný súbor vo formáte (.jpeg, .tif, .bmp). Ak chcete použiť vektorovú grafiku, potom vo formátoch Corel DRAW! (*.cdr), alebo Illustrator (*.eps).
Dodávajte text bez grafickej úpravy, nezarovnávajte ho, slová nedeľte, robili by ste zbytočnú prácu sebe aj mne.
Enter na konci riadku používajte výhradne pre ukončenie odstavca, inak nechávajte pri písaní text pretiecť prirodzene na nový riadok.
V celom texte používajte štandardný typ písma (Times nebo Arial, veľkosť 12, riadkovanie jednoduché), pre zvýraznenie textu tučné písmo a kurzívu. Nepoužívajte smajlíkov či podobné ohavnosti! Je to článok, nie mail, alebo SMS.
Za interpunkčnými znamienkami (čiarkou, bodkou, dvojbodkou, pomlčkou, výkričníkom, otáznikom, zátvorkou) je vždy medzera. Pred čiarkou, bodkou, dvojbodkou, výkričníkom a otáznikom medzera nie je.
Na písanie číslic 0 a 1 používajte nulu a jednotku, nie O (veľké o) a l (malé el).
Nadmorská výška: číslicu dohromady, medzera a m a do zátvoriek bez medzier (6298 m)
Zátvorky používajte štandardné (), nie lomítka (//), alebo nejaké iné.

Chcete si zrátať, aký bude mať rozsah váš príspevok?
Strana ročenky (vrátane ilustračného čb záberu) má cca 4 300 znakov. Inak povedané, ak si nastavíte vo Worde stránku: zo všetkých strán okraj 2 cm, písmo Times Roman veľkosť 12 a jednoduché riadkovanie, tak 1 takáto stránka = 1 stránka ročenky. Veľkosť príspevku by nemala presiahnuť 5 – 6 strán podľa uvedeného zadania (radšej menej, aj na 1-2 stránky sa dá napísať výstižný príspevok). Text by mal byť pravopisne správne (aj keď príspevky pôjdu ešte na jazykovú korektúru). Zvláštnu pozornosť venujte miestnym názvom, aby boli správne, tie nemusí poznať ani korektor.
V prípade, že chcete písať svojím krajovým dialektom, napíšte do sprievodného mailu príspevku: oznam, nerobiť jazykovú korektúru.
Foto:
Koncepcia je taká, že (z finančných dôvodov) je vnútro čierne, pre spestrenie „prepichané“ ilustračnými zábermi a ročenka má farebnú prílohu, ktorú dostávajú niektoré články. Pokiaľ ide o množstvo fotozáberov, potreboval by som od vás k príspevku:

foto autora (príloha) na začiatku príspevku je „podobenka“ autora článku.

ilustračné zábery k príspevku (príloha) – malé obrázky vzťahujúce sa k textu. Označte ich takto: názov príspevku_ilustr_poradové číslo. jpg (ako majú ísť chronologicky za sebou). Počet týchto záberov určuje počet strán, ktoré pripravíte. Na každú stranu ilustračné foto + jeden pre istotu navyše (ak nedodáte – nebudú).

foto do farebnej prílohy (ak má byť), označte takto: text k obrázku_por číslo.jpg (ako idú chronologicky za sebou), ukážka ako vyzrá farebná príloha tu.
Uvedomte si, že zábery budú v ročenke malé, preto by mali obsahovať námet, ktorý bude čitateľný aj v takomto formáte (pomôže zmenšiť si záber v počítači približne na veľkosť, akú bude mať v tlačenej podobe).
Zábery upravte tak, aby mali podľa vás správnu farebnosť, sýtosť a jas, do čb škály ich prevádzať nemusíte. Ak budete robiť výrez, tak zachovajte pomery strán.
Rozmer záberu: dlhšia strana 1 800 pixlov.
Poznámka: ak vám predošlé 2 vety nič nehovoria, pošlite zábery, ako ich máte z fotoaparátu stiahnuté v počítači. Neposielajte mi ich viac, aby som si vybral. Nedokážem posúdiť a vybrať vhodné zábery z výpravy, kde som nebol. Samozrejme, ak nemáte fotodokumentáciu z výpravy (alebo sú nekvalitné, nechcete ich zverejniť a pod.), príspevok môže byť aj bez nich, pošlite potom aspoň svoje foto.
Príspevky posielajte na mail do predmetu napíšte ročenka, v prílohe text a obrázky, ktoré sa k textu vzťahujú. Ak posielate viac príspevkov, rozdeľte ich do mailov tak, aby každý mal v prílohe text a obrázky k jednému príspevku, nech v tom nemám chaos.
Ak máte otázky/nejasnosti, napíšte na adresu redakcie.
Redakcia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *