Klub Tatranských vrcholov

Kontakt:

Peter Šiška
Jedlíkova 3422/3
01015 Žilina
mobil T-COM: +421 948 037 467
mobil Orange: +421 917 732 508

PODMIENKY:

 1. Poslaním odznaku je :
 2. Motivovať členov SVTS k postupnému, cieľavedomému a systematickému spoznávaniu Vysokých Tatier výstupmi na vrcholy a štíty neznačenými cestami, nepresahujúcimi II. stupeň obťažnosti UIAA podľa horolezeckého sprievodcu.
 3. Aktivizovať inštruktorov VhT na organizovanie a vykonávanie vlastnej vysokohorskej turistiky na území Vysokých Tatier a organizovanie všestrannej prípravy členov SVTS na pohyb po horeuvedených cestách.
 4. Povzbudiť ostatných vysokohorských turistov na vstup do SVTS a umožniť im vystúpiť na turisticky neprístupné štíty Vysokých Tatier.
 5. Technické podmienky:
 6. Podmienky platia od 31.7.1999 (platnosť vyhlášky o novom návštevnom poriadku TANAP-u). Započítať k získaniu tohto odznaku možno výstupy absolvované počas celého roka 1999.
 7. Podmienky môžu plniť osoby, ktoré majú platné členstvo v SVTS, absolvovanú náležitú prípravu (kurz Základy VhT) v sprievode inštruktora VhT alebo horského vodcu.
 8. Odznak má celkom 5 stupňov (celá séria) vyjadrených piatimi odznakmi, ktoré sa odlišujú rôznou farbou.
 9. Na získanie odznaku niektorého stupňa je potrebné absolvovať nasledovný počet výstupov na vysoko-tatranské vrcholy a štíty neznačenými cestami: 1.stupeň -10, 2.stupeň – ďalších 15, 3.stupeň – ďalších 20, 4.stupeň – ďalších 20, 5.stupeň – ďalších 25 (celkom 90). Vrcholy nie sú predpísané, na každý stupeň odznaku si ich vyberá turista sám (podľa bodu 5).
 10. Započítavajú sa len výstupy:
 11. a) na samostatné vrcholy nachádzajúce sa na území Vysokých Tatier (od Kopského sedla po Ľaliové sedlo), ktoré majú výšku nad 2000 m a sú uvedené nadmorskou výškou a názvom v horolezeckom sprievodcovi, alebo v podrobnej mape Vysokých Tatier (napr. Hlaváčková mapa 1:25000 ku sprievodcovi Kroutil-Gelner),
 12. na každý vrchol iba raz,
 13. pri ktorých výstupová i zostupová trasa nepresiahne II.° obťažnosti UIAA podľa sprievodcu
 14. Organizačné podmienky:
 15. Záznamník je spoločný pre všetky stupne (nemá teda prílohy!) a je možné si ho vytlačiť zo súboru dostupného na internetovej stránke SVTS, alebo získať na sneme SVTS, prípadne na podujatiach SVTS celoslovenského charakteru poriadaných vo Vysokých Tatrách. E-mailom je možné ho vyžiadať na adrese: . Poštou je možné ho vyžiadať na adrese: Ing. Peter Šiška, Jedlíkova 3422/3, 010 15 Žilina; V takom prípade je potrebné zaslať obálku s adresou žiadateľa a s nalepenou známkou v správnej sadzbe.
 16. Pre udelenie I. stupňa odznaku je potrebné zaslať vyplnený záznamník a potvrdenie o zaplatení poplatku za všetky odznaky vo výške 5,00 € na adresu uvedenú v bode 1. Poplatok je potrebné uhradiť na účet: FIO banka pod číslom SK38 8330 0000 0029 0060 1564. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo členskej karty SVTS. Pre udelenie odznakov vyšších stupňov sa zasiela iba vyplnený záznamník.
 17. Udeľovanie odznakov sa vykonáva na Sneme SVTS, prípadne na iných podujatiach celoslovenského charakteru usporiadaných vo Vysokých Tatrách. S odznakom sa udeľuje i certifikát o jeho získaní. Odznaky je možné na požiadanie zaslať poštou. V takom prípade je potrebné zaslať so záznamníkom obálku s adresou žiadateľa a s nalepenou známkou v správnej sadzbe.
 18. Ďalšie informácie k odznaku je možné získať na internetovej stránke www.svts.sk.

Tu môžete nájsť:

Pri tlačení je treba zapnúť voľbu „Fit to page“ a kontrolovať správnosť vytlačenia podmienok a okrajov (môže byť ovplyvnená typom tlačiarne).

Vypracoval: Marián Petrinec
Upravil: 11.3.2005 Jozef Podskoč, 9.3.2017 Richard Bodnár, 26.11.2023 Peter Šiška

5 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *