Vysokohorský klub pri SVTS Trenčín – VKT

Adresa klubu:

Jozef Opatovský
Duklianskych hrdinov 26/21
911 05 Trenčín
tel.: 032-7432 052
e-mail:

Dňa 20.10.2000 sa uskutočnila v Trenčíne ustanovujúca schôdza členov SVTS s úmyslom založiť svoj klub, ako internú zložku SVTS so sídlom v Trenčíne.

Klub bol založený účelovo, v zmysle stanov SVTS pre realizáciu svojich vlastných programových cieľov a poslania SVTS a to:

vykonávanie VHT, horolezectva (expedičného charakteru) v zahraničných vysokých horách a veľhorách.
propagácia pohybu vo vysokých horách a veľhorách.
odovzdávanie skúseností novým a začínajúcim adeptom výškového horolezectva a VHT
Na ustanovujúcej schôdzi sa zakladajúci členovia uzniesli na tomto kádrovom usporiadaní:
Jozef Opatovský – predseda klubu VKT
Roman Husár – podpredseda klubu VKT
Peter Virág – tajomník klubu VKT

Novovytvorený klub pri SVTS má názov: „Vysokohorský klub pri SVTS“ Trenčín

VKT má troch členov. Svojim poslaním je otvorený pre tých, ktorí majú vážny záujem podnikať vo vysokých horách a tým uspokojovať svoje plány. Podmienkou je venovať týmto aktivitám veľa voľného času a energie pre dosiahnutie spoločných cieľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.