Vysokohorský klub pri SVTS Trenčín – VKT

Adresa klubu, kontakt:
Jozef Opatovský
Duklianskych hrdinov 880/26
911 05 Trenčín, Slovakia
tel.: 032-7432 052, 0911 311 151
e-mail: , alebo
Dňa 20.10.2000 sa v Trenčíne uskutočnila ustanovujúca schôdza členov SVTS s úmyslom založiť svoj klub, ako internú zložku SVTS so sídlom v Trenčíne.
Klub bol založený účelovo, v zmysle stanov SVTS pre realizáciu svojich vlastných programových cieľov a poslania SVTS a to:
– vykonávanie VHT, horolezectva (expedičného charakteru) v zahraničných vysokých horách a veľhorách.
– propagácia pohybu vo vysokých horách
– odovzdávanie skúseností novým a začínajúcim adeptom výškového horolezectva a VHT
– reklamná činnosť, šírenie reklamy
– vykonávanie letných a zimných kurzov VHT pre členov SVTS i pre nečlenov
Na ustanovujúcej schôdzi sa zakladajúci členovia dohodli na tomto kádrovom zložení:
Jozef Opatovský – predseda a štatutár klubu VKT
Roman Husár – podpredseda klubu VKT
Peter Virág – tajomník klubu VKT
Novovytvorený klub pri SVTS má názov: „Vysokohorský klub pri SVTS“ Trenčín
Dňa 12.4. 2008 bol na zasadnutí regionálneho klubu   do funkcie výkonného podpredsedu klubu VK Trenčín zvolený Luboš Weber. Od tohto dátumu sa práca v klube výrazne zlepšila a posunula hlavne smerom ku kvalite vzdelávacieho systému a odbornej prípravy expedičnej činnosti. Za 22 rokov činnosti klubu sa nám podarilo pripraviť a uskutočniť spolu 36 expedícií vo vysokých horách napr. Himaláje, Pamír,
Andy, Alpy, Kaukaz, Južné Alpy – Nový Zéland, Ťan šan, Hindukúš, Tibet, Karakoram a iné. Za 22 rokov našej inštruktorskej práce nám pri letných a zimných kurzoch v celkovom počte 41 „prešlo cez ruky“ 677 účastníkov . Z toho bolo 366 členov

SVTS a 311 nečlenov. Zimné kurzy VHT sú prevádzané vo Vysokých Tatrách a letné kurzy na skalách Kamenné vráta pri Trenčianskych Tepliciach.

VK Trenčín má spolu 22 aktívnych členov. Svojim poslaním je otvorený pre tých, ktorí majú vážny záujem podnikať vo vysokých horách a tým uspokojovať svoje plány.
Podmienkou je venovať týmto aktivitám veľa voľného času a energie pre dosiahnutie spoločných cieľov.
V roku 2018 sa inštruktorský zbor v klube VK Trenčín rozšíril o dvoch aktívnych členov. Tomáš Sanitra, ktorý je zároveň i predsedom Metodickej komisie v SVTS a Richard Medzihradský.
Naši Inštruktori:
Jozef Opatovský, inštruktor VHT II . kval. stupňa, tel. 911 311 151, mail :
Predseda a štatutár klubu VK Trenčín, člen Metodickej komisie, člen James a KST
Luboš Weber, inštruktor VHT II. Kval. stupňa, tel. 0905 608 102, mail:
Výkonný podpredseda klubu VK Trenčín, člen Metodickej komisie, člen James a KST
Tomáš Sanitra, inštruktor VHT I. kval. stupňa, tel. 0902 434 956, mail:
Člen VK Trenčín, predseda Metodickej komisie SVTS, člen James a KST
Richard Medzihradský, inštruktor VHT I. kval. stupňa, tel. 0903 814 164, mail: , člen VK Trenčín, člen James a KST.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *