Prihláška na riadne členstvo v SVTS
Na základe oboznámenia sa so stanovami, prihlasujem sa za riadneho člena SVTS.

Povinné informácie
Členské na rok:*
Titul:     Meno:*    Priezvisko:*
Dátum narodenia:* Pohlavie:* muž   žena
Ulica, číslo domu:*
PSČ:*    Mesto (Obec):*
Štát:*
Email:*    
Telefón:*
Posielať info o dianí v spolku na Vašu email adresu?Voliteľné informácie
Číslo členského preukazu SVTS člena rodiny:
Mám záujem o realizáciu svojich aktivít v záujmovom klube SVTS:
(môžeš uviesť i viacero záujmov, prípadne uviesť i návrhy na iné špecializované aktivity súvisiace s VhT):
 
Klub štvortisícovkárov - K 4000 Klub Tatranských vrcholov
Klub zaistených ciest "via ferát" Klub trekingu
Klub najvyšších vrcholov štátov Klub hrebeňových prechodov
Klub najvyšších vrcholov pohorí
 
Mám kvalifikáciu: Chcem získať kvalifikáciu:
Cvičiteľ VhT Cvičiteľ horolezectva Cvičiteľ VhT  
Inštruktor VhT Inštruktor horolezectva Inštruktor VhT  

Poznámka:(* údaj musí byť vyplnený)
Upozornenie:

Prihlášku prosím vyplňte s použitím diaktritiky. Na základe uvedených údajov Vám bude vystavený členský preukaz.

Riadnym členom SVTS sa stávate až po poukázaní čiastky 8,- EUR
Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo členského preukazu SVTS, ktoré Vám bude pridelené
po odoslaní prihlášky. Je to dôležité na identifikáciu Vašej platby.
Účet spolku SK38 8330 0000 0029 0060 1564 FIO Banka
SWIFT: FIOZSKBA (starý formát čísla účtu: 2900601564/8330)

Tu nájdeš podrobný popis, ako uhradiť členskú známku SVTS.

Členský preukaz Vám bude spolu s členským odznakom zaslaný poštou.

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na Janku Adamusovú: adamusova@pmza.sk

 

 


posledná modifikácia 01.10.2006 námety a pripomienky