Kontrola členstva v SVTS pre rok 2019

Zadajte číslo členského preukazu

(posledná aktualizácia databázy členov 17.09.2019 12:41:35)

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na Janku Adamusovú: adamusova@pmza.sk


MySVTS , Rizoto™ ©2003-2004