Kontrola členstva v SVTS

Zadajte číslo členského preukazu

(posledná aktualizácia databázy členov 21.07.2022 07:25:38)

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na clenstvo@svts.sk


MySVTS 5.66, Rizoto™ ©2003-2004