Kategória S2000-3 r. 2008 a celkove – aktuálny stav

Kategória SVTS S 2000-3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac – len v treťom tisícročí!) je päť týždňov pred zavŕšením ôsmeho roku svojej existencie, aktuálny stav jej plniteľov a držiteľov odznakov k 24. novembru 2008 je nasledovný:

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000-3 v roku 2008 pribudlo k 24.11.08 9 (3 ženy a 6 mužov, 5 členov SVTS a 4 nečlenovia). Celkovo ich je zatiaľ 98 (22 žien a 76 mužov, 71 členov a 27 nečlenov).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v r. 2008 získali piati: Viera Staroňová, Tibor Luptovský, Dalibor Minďár, Dominika Vrľáková a Dušan Vrľák. Celkovo je jeho držiteľov 30 (9 žien a 21 mužov).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v r. 2008 získali šiesti: Viera Staroňová, Tibor Luptovský, Emília Benedikovičová, Jozef Benedikovič, Marián Rusinko a Dalibor Minďár. Celkovo je jeho držiteľov 22 (8 žien a 14 mužov).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v roku 2007 získali dvaja: Viera Staroňová a Tibor Luptovský. Celkovo je držiteľov zlatého odznaku 14 (6 žien a 8 mužov).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.

Posledná modifikácia: 24. november 2008


Štefan Drábik, správca kategórie 


 

 


posledná modifikácia 8.11.2007 námety a pripomienky