Kategória S2000-3 r. 2007 a celkove – aktuálny stav

Kategória SVTS S 2000 - 3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac - len v treťom tisícročí !) je dva mesiace pred naplnením siedmeho roku svojej existencie - aktuálny stav jej plniteľov a držiteľov odznakov k 8. novembru 2007 je nasledovný :

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000 - 3 v roku 2007 pribudlo zatiaľ 5 (všetko muži a členovia SVTS) - celkovo ich je zatiaľ 88 (69 členov a 19 nečlenov - 19 žien a 69 mužov - zaujímavá konfigurácia čísiel).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v závere r. 2006 a v r. 2007 získali piati : Floriano Fin, Jozef Oršula, Patrik Jančula, Michal Ciprich a Peter Hromada). Celkovo je jeho držiteľov 25 (7 žien a 18 mužov).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v závere r. 2006 a v r. 2007 získali traja : Floriano Fin, Jozef Oršula a Peter Hromada. Celkovo je jeho držiteľov 16 (5 žien a 11 mužov).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v roku 2007 získali dvaja : Floriano Fin a Peter Hromada. Celkovo je držiteľov zlatého odznaku 11 (5 žien a 6 mužov).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.


Štefan Drábik, správca kategórie 


 

 


posledná modifikácia 8.11.2007 námety a pripomienky