Kategória S2000-3 – aktuálny stav

Kategória SVTS S 2000 - 3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac - len v treťom tisícročí !) je dva mesiace pred naplnením poltucta rokov svojej existencie - aktuálny stav jej plniteľov a držiteľov odznakov k 1. novembru 2006 je nasledovný :

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000 - 3 v roku 2006 pribudlo zatiaľ 12 (5 členov a 7 nečlenov SVTS - 2 ženy a 10 mužov) - celkovo ich je zatiaľ 83 (64 členov a 19 nečlenov - 19 žien a 64 mužov).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v roku 2006 získali siedmi : Zdenka Biňovská, Branislav Štefánik, Danuše Bialožytová, Pavol Fabian, Jozef Gengeľ, Jozef Kozma a Marián Rusinko - celkovo je jeho držiteľov 20 (7 žien a 13 mužov).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v roku 2006 získala trojica Danuše Bialožytová, Pavol Fabian a Jozef Kozma - celkovo je jeho držiteľov 13 (5 žien a 8 mužov ).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v roku 2006 získali dvaja : prvá zahraničná turistka Danuše Bialožytová (Hrádok v Česku) a Pavol Fabian - celkovo majú zlatý odznak deviati (5 žien ! a 4 muži).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.


Štefan Drábik 


 

 


posledná modifikácia 8.11.2006 námety a pripomienky