Kategória S2000-3 po roku ...

Najmladšia z kategórií SVTS , "S2000-3" (Slovensko - 2000 m n.m. a viac - len v treťom tisícročí !), ktorá bola vypísaná začiatkom r. 2001, môže už bilancovať prvý rok svojej existencie.
K 31.12.2001 sa na jej plnenie prihlásilo 28 záujemcov (z toho 22 mužov a 6 žien), všetko členov SVTS.

Hneď v prvom roku jedna pätica turistov z Bytče už splnila podmienky na získanie všetkých odznakov (bronzového, strieborného i zlatého), pretože v čase od 20.5.2001 do 19.8.2001 (v priebehu 92 dní) absolvovala výstupy na všetkých 60 vypísaných mét Slovenska nad 2000 m n.m. (40 vrcholov, 11 sediel, 6 plies a 3 chaty), ktoré majú nadmorskú výšku najmenej 2000 m a sú prístupné turisticky značkovanými chodníkmi.
Zaujímavá je skutočnosť, že v tejto pätici prvých absolventov S 2000 - 3 sú až tri ženy (49 r., 17 r. a 13.r.) a len dvaja muži ... Na zdolanie všetkých predpísaných 60-tich mét "spotrebovali" 140 hod. a 5 minút.

Medzi plniteľov za rok 2001 sa zaradil aj Ľubomír Meňher z Topoľčianok, ktorý výstupom na 30 mét už splnil podmienky na získanie bronzového odznaku (výroba odznakov bola naplánovaná v rozpočte pre rok 2002 na tohtoročnom marcovom sneme SVTS a tak ich už súčasní držitelia obdržia na budúcoročnom sneme a sme presvedčení, že v tomto roku k nim pribudnú aj ich ďalší držitelia).

apríl 2002
Štefan Drábik

 


 

 


posledná modifikácia 02.04.2004 námety a pripomienky