Kategória S2000-3 – aktuálny stav

Po štyroch rokoch trvania najmladšej kategórie SVTS S20000-3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac - len v treťom tisícročí !) je stav plniteľov a držiteľov odznakov k 10. marcu 2005 nasledovný:

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S2000-3 je 52.

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) získali šiesti (3 muži + 3 ženy).
Strieborný odznak (za dosiahnutie 45 predpísaných mét) získali tiež šiesti (3 muži + 3 ženy).
Bronzový odznak (za dosiahnutie 30 predpísaných mét) získali deviati (5 mužov a 4 ženy).

V priebehu roku 2004 splnili podmienky na získanie bronzového odznaku manželia Emília a Jozef Benedikovičovci z Trnavy. Odznaky im boli odovzdané osobne 6.decembra 2004 v Trnave - srdečne blahoželáme a veríme, že rady plniteľov i držiteľov odznakov sa rozšíria aj v roku 2005.

Štefan Drábik 


 

 


posledná modifikácia 13.05.2005 námety a pripomienky