Kategória S2000-3 – aktuálny stav

Až v treťom roku trvania kategórie S 2000 – 3 ( Slovensko, 2 tisíc m n.m. a viac – len v treťom tisícročí ) sa pätica držiteľov všetkých odznakov z r. 2001 dočkala prírastku a na poltucet ju doplnil priateľ Ľubomír Meňhert z Topoľčianok, ktorý si zlatý odznak za výstup na všetkých 60 predpísaných mét prevzal osobne priamo na tohoročnom festivale VYSOKÉ HORY (20.3.2004) v Žiline – blahoželáme !

Bronzový odznak (30 mét) v minulom roku získal ako siedmy kolega – turista Ľubomír Přikryl zo Žiliny a pozoruhodné je, že ho dosiahol vo veku 73 rokov, čo je nesporne úctyhodný výkon a zasluhuje naše uznanie a gratuláciu ! Stal sa tak zatiaľ najstarším držiteľom odznaku tejto kategórie – najmladšia držiteľka všetkých odznakov to dosiahla vo veku 13 rokov a „rozptyl“ 60 rokov len potvrdzuje, že kategória S  2000 – 3 je síce namáhavá, ale zvládnuteľná aj širším spektrom vysokohorských turistov.

Ku dňu 21.3.2004 je už evidovaná rovná päťdesiatka plniteľov – držiteľov záznamníkov.


Štefan Drábik 


 

 


posledná modifikácia 02.04.2004 námety a pripomienky