Kategória S2000-3 r. 2011 a celkove – aktuálny stav k 1.1.2012

Kategória SVTS S 2000-3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac – len v treťom tisícročí!) ukončila na prelome rokov 2011-2012 už 11 rokov svojej existencie. Aktuálny stav jej plniteľov a  držiteľov odznakov je k 1.1.2012 nasledovný:

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000-3 v roku 2011 pribudlo 13 (jedna žena a 12 mužov; všetci sú členmi SVTS). Celkom je ich zatiaľ 153 (32 žien a 121 mužov; 114 členov a 39 nečlenov; zo zahraničia sú štyria: Česko - 3, Taliansko - 1).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v r. 2011 získali deviati: Štefan Medzihorský, Jozef Fitzel, Michal Chalupčík, Michal Mikuláš, Martin Hantabál, Peter Lakata, Marian Dekan, Jarmila Hladilová a Roman Matkovčík. Z nich je 7 členov SVTS a 2 sú nečlenovia; dvaja sú zo zahraničia – z Česka. Celkom je jeho držiteľov rovných 50 (12 žien a 38 mužov; 34 členov a 16 nečlenov; zo zahraničia sú štyria: Česko - 3, Taliansko - 1).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v r. 2011 získali siedmi: Jozef Fitzel, Michal Chalupčík, Michal Mikuláš, Marta Kureková-Filipová, Vojtech Rosa, Marian Dekan, Jarmila Hladilová. Z nich je 5 členov SVTS a dvaja nečlenovia; dvaja sú zo zahraničia – z Česka. Celkom je jeho držiteľov 43 (11 žien a 32 mužov; 30 členov a 13 nečlenov; zo zahraničia sú štyria: Česko - 3, Taliansko - 1).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v r. 2011 získali štyria: Jozef Fitzel, Patrik Jančula, Pavol Benža a Daniel Bartal. Všetci sú členovia SVTS. Celkom je jeho držiteľov 25 (7 žien a 18 mužov; 17 členov a 8 nečlenov; zo zahraničia sú dvaja: Česko - 1, Taliansko - 1).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.

Posledná modifikácia: 7. februára 2012


Štefan Drábik, správca kategórie 


 

 


posledná modifikácia 7.2.2012 námety a pripomienky