Kategória S2000-3 r. 2010 a celkove – aktuálny stav k 1.1.2011

Kategória SVTS S 2000-3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac – len v treťom tisícročí!) ukončila na prelome rokov JUBILEJNÝCH 10 rokov svojej existencie! Aktuálny stav jej plniteľov a držiteľov odznakov je k 1.1.2011 nasledovný:

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000-3 v roku 2010 pribudlo 21 (5 žien a 16 mužov, z toho 16 členov SVTS a 5 nečlenov, pričom dvaja z nových sú zo zahraničia: Česko). Celkom je ich zatiaľ 140 (31 žien a 109 mužov, 101 členov a 39 nečlenov; zahraničie: Česko - 3, Taliansko - 1).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v r. 2010 získali siedmi: Eva Kozáková, Marta Kureková-Filipová, Matej Kurek, Daniel Bartal, Pavol Benža, Lukáš Mikula a Ivan Šedo – všetko členovia SVTS. Celkom je jeho držiteľov 41 (11 žien a 30 mužov, z toho je 27 členov a 14 nečlenov; zahraničie: Česko - 1, Taliansko - 1).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v r. 2010 získali tiež siedmi: Eva Kozáková, Matej Kurek, Patrik Jančula, Daniel Bartal, Pavol Benža, Lukáš Mikula a Ivan Šedo – všetko členovia SVTS. Celkom je jeho držiteľov 36 (9 žien a 27 mužov, z toho je 25 členov a 11 nečlenov; zahraničie: Česko - 1, Taliansko - 1).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v r. 2010 získali štyria: Jozef Kozma, Jozef Oršula, Eva Kozáková a Ivan Šedo – 3 členovia SVTS a 1 nečlen. Celkom je jeho držiteľov 21 (7 žien a 14 mužov, z toho je 13 členov a 8 nečlenov; zahraničie: Česko - 1, Taliansko - 1).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.

Posledná modifikácia: 13. marec 2011


Štefan Drábik, správca kategórie 


 

 


posledná modifikácia 13.3.2011 námety a pripomienky