Kategória S2000-3 r. 2009 a celkove – aktuálny stav

Kategória SVTS S 2000-3 (Slovensko, 2000 m n.m. a viac – len v treťom tisícročí!) je od 1.1.2010 na začiatku jubilejného – už 10.-teho roku svojej existencie. Aktuálny stav jej plniteľov a držiteľov odznakov je k 1.1.2010 nasledovný:

Evidovaných plniteľov - držiteľov Záznamníkov S 2000-3 v roku 2009 pribudlo 20 (4 ženy a 16 mužov, 14 členov SVTS a 6 nečlenov). Celkom je ich zatiaľ 119 (26 žien a 93 mužov, 85 členov a 34 nečlenov).

Bronzový odznak (za dosiahnutie min. 30 predpísaných mét) v r. 2009 získali traja: Vojtech Rosa, Miroslav Piňák a Milan Pilarčík. Celkom je jeho držiteľov 34 (9 žien a 25 mužov, 20 členov a 14 nečlenov).

Strieborný odznak (za dosiahnutie min. 45 predpísaných mét) v r. 2009 získali šiesti: Branislav Štefánik, Jozef Gengeľ, Dominika Vrľáková, Dušan Vrľák, Miroslav Piňák a Milan Pi larčík. Celkom je jeho držiteľov 29 (8 žien a 21 mužov, 18 členov a 11 nečlenov).

Zlatý odznak (za dosiahnutie všetkých 60 predpísaných mét) v r. 2009 získali dvaja: Jozef Mikuško a Dušan Madaj. Celkom je držiteľov zlatého odznaku 17 (6 žien a 11 mužov, 10 členov a 7 nečlenov).

Všetkým novým držiteľom odznakov srdečne blahoželáme.

Posledná modifikácia: 2. január 2010


Štefan Drábik, správca kategórie 


 

 


posledná modifikácia 2.1.2010 námety a pripomienky