Ako si založiť vlastný klub SVTS

1. Vytvorte aspoň 3-členný prípravný výbor.

2. Vypracujte si vlastné Stanovy na základe zákona 83/90 Zb.o združovaní občanov. Ako podklad Vám môžu slúžiť Stanovy SVTS, ktoré si prispôsobíte na vlastné podmienky.

3. Stanovy zašlite v dvoch exemplároch ku schváleniu na Ministerstvo vnútra SR, Drieňova 22, 812 72 Bratislava (č.t. 02-5094 1111) spolu s nenalepeným kolkom v hodnote 1.000,- Sk.
V 10 dňovej lehote Vám Stanovy schvália, alebo v 5 dňovej lehote Vás upozornia na ich prípadné nedostatky.

4. Prípravný výbor zvolá Ustanovujúcu členskú schôdzu na ktorej zvolíte riadiace a kontrolné orgány
(predseda, podpredseda, hospodár, revízor…).

5. Z Ustanovujúcej členskej schôdze vyhotovíte zápis.

6. Predseda prinesie na Krajskú správu štatistického úradu originál a jednu kópiu schválených Stanov, kolok v hodnote 100,- Sk a požiada o vydanie identifikačného čísla organizácie (IČO).

7. Dáte si zhotoviť razítko klubu.

8. Otvoríte si účet v niektorej banke k čomu potrebujete predložiť originály schválených Stanov, potvrdenie o pridelení IČO a zápis z Ustanovujúcej členskej schôdze.

Spracoval : J.Zábojník

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *