50 rokov Klubu turistov a horolezcov Javorník

V piatok 9. 9. 2022 sa na chate Podjavorník pri tejto príležitosti uskutočnilo slávnostné stretnutie členov klubu a hostí. Medzi pozvanými hosťami bol aj náš spolok, za ktorý sme sa zúčastnili prezident Jozef Baník a výkonný tajomník Juraj Dlábik. Osobitne bol pozvaný aj Jozef Zábojník, bývalý prezident SVTS.
Program začal exkurzom do bohatej histórie klubu, ktorý vznikol v roku 1972 v prostredí Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline. Jeho činnosť dokumentujú desiatky kroník, z ktorých predseda Ladislav Novák prezentoval aspoň zlomok na pripomenutie oblastí širokého záberu činnosti klubu.
Členovia klubu sú sčasti aj členovia Slovenského vysokohorského turistického spolku, ale hlavným dôvodom, prečo sme pozvanie s radosťou prijali je to, že sa členovia KTHJ výrazným spôsobom podieľali na vzniku a fungovaní nášho spolku. SVTS vznikol z iniciatívy Mariána Petrinca v roku 1996. V prostredí aktívnych ľudí z prostredia KST našiel vhodné zázemie, preto sídlom SVTS sa stala Žilina.
Takže krátky exkurz do histórie tak, ako odznel v piatok na slávnosti:
Jedným z tých, ktorý stál pri vzniku spolku, bol Jozef Zábojník, ktorý bol členom klubu Vojenskej fakulty VŠD a práve on vtiahol do spolupráce jeho členov. Organizátor Laco Novák bol v ústredí SVTS a spolupracuje s nami dodnes. Pavel Toma ako fakultný lekár a člen HS sa stal vedúcim Vzdelávacieho zariadenia SVTS, spolu s metodickou komisiou položil základy našej metodiky a svoje pôsobenie ukončil vydaním metodickej knihy Vysokohorská turistika, ktorá vyšla už vo dvoch vydaniach.
Vo funkcii ho nahradil Peter Kostelanský, ktorý okrem posunu v metodike organizoval výstavbu prvých výcvikových ferrát na Slovensku vo Višňovskej doline, ktoré slúžia dodnes.
O tom, akou výraznou mierou sa pričinili o napredovanie spolku svedčí to, že všetci menovaní sú nositeľmi Čestného členstva SVTS, nášho najvyššieho ocenenia.
Priamo na stretnutí boli udelené ďalšie odmeny. Pri príležitosti výročia KTHJ ako náš územný klub dostal pamätný list SVTS. Knihu o horách s venovaním dostali:
už spomínaný predseda klubu Ladislav Novák.
Za pomoc pri organizovaní snemov a festivalov Irena Karchová a Ľudovít Németh.
Za organizátorskú, metodickú činnosť a za údržbu ferrát vo Višňovom Jano Hojo a Peter Kostelanský.
Po nás ešte vystúpil, ocenenia a odmeny odovzdal Ján Kľučka, predseda RR KST Žilina.
Tým sa oficiálna časť stretnutia skončila.
Na druhý deň program pokračoval výstupom na symbol klubu – Veľký Javorník.

Celá fotogaléria tu.
Juraj Dlábik

One comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *