Otvorený list

K dianiu v Klube Slovenských Turistov

Otvorený list,

sú okamihy v živote, kedy človek bytostne potrebuje vyjadriť svoj postoj. Ten okamih je tu. A náš postoj sa vzťahuje na dianie v Klube Slovenských turistov, konkrétne k osobe jeho predsedu pána Petra Perhalu.
Môžete si položiť otázku, prečo sa miešame do záležitosti inej organizácie.
Do roku 1997 boli vysokohorskí turisti na Slovensku organizovaní v rámci Klubu Slovenských turistov v sekcii VHT. Pre pomery, ktoré v KST v tej dobe vládli sa aktívna a nespokojná časť vysokohorských turistov rozhodla založiť si vlastný a nezávislý spolok vo forme občianskeho združenia.
Vznikom SVTS značná časť z nich prešla k nám do SVTS, a mnohí z nich majú dvojité členstvo v SVTS i v KST doteraz. A nielen tí, ale i mnohí iní z našej členskej základne sú zároveň členovia KST. A tých predovšetkým oslovujeme.
Od roku 1997 až do roku 2010 si KST i SVTS žilo svoje životy bez záujmu o seba.
V roku 2010 bol pán Peter Perhala zvolený za predsedu KST vtedy sa v našich vzťahoch začali „lámať ľady". Bol to Peter, ktorý nás oslovil a vyzval k spolupráci a my sme neváhali ani chvíľu. Veď náš záujem je rovnaký a to spájať ľudí milujúcich prírodu, milujúcich hory a dobrodružstvo. Postupne sme prešli od výmeny informácií ku konkrétnym projektom, kde sa najnovšie spoločnými silami snažíme o vytvorenie nových podmienok pri pohybe v chránených oblastiach najmä v TANAPe.
Od samého začiatku sa v našich vzťahoch prejavovala úprimnosť a otvorenosť. Je očividné, že od roku 2010 nabralo KST novú dynamiku i pozitívny smer. Preto je pre nás prekvapením a veľkým sklamaním, že práca pána Perhalu, ktorý bol riadne zvolený najvyšším orgánom KST je zrazu znevažovaná s neskrývanou snahou o jeho likvidáciu.
Pôvodne stanovený termín riadnych volieb do orgánov KST je jún 2014, no sú snahy cez Ústrednú radu KST, ktorú tvorí 37 predsedov regionálnych organizácií zvolať v decembri mimoriadne Valné zhromaždenie, cez ktoré by tzv. opozícia dosiahla zmenu mocenských pomerov v KST.
Vyslovujeme týmto podporu osobe i práci pána Petra Perhalu . Veríme, že sa mu podarí odraziť útoky neprajníkov a bude úspešne pokračovať vo svojej začatej práci.

Za ústredie SVTS :
Jozef Zábojník, prezident SVTS
Juraj Dlábik, výkonný tajomník SVTS
Peter Kostelanský, vedúci Školiaceho strediska SVTS
Ján Krchnavý, predseda revíznej komisie SVTS
Michal Káčerík, vedúci propagačnej komisie

2 komentáre

  • Vážení, bolo mi smutno, keď sa od KST odpojili cyklisti pod vedením Juraja Hlatkého, keď sa odpojili vysokohorskí turisti pod vedením Maroša Petrinca. Ich oddelenie malo zmysel, pretože obe organizácie fungujú dobre. Mohli pracovať pod značkou KST, nebolo im umožnené. S radosťou som prijal správu, že sa znovu rozvíja spolupráca s oboma subjektami. Cyklisti však už prerušili spoluprácu. Nekomentujem prečo.
    S nevôľou som si prečítal Vás otvorený list. Považujem ho za zasahovanie do našich vecí. Neviem nakoľko poznáte naše zákulisie. Máte informácie len od predsedu, alebo aj z druhej strany? Priznám sa, že aj mnohí turisti sa nevedia dobre orientovať v tejto situácii. Preto považujem za správne zvolať rokovanie, kde sa veci môžu vyjasniť. Nemajte obavy. Rozhodneme demokraticky, podľa našich stanov a vykonávacích predpisov. Ak si predseda obháji svoje konanie, bude predsedom i naďalej. Ak nie, príde nový. To ale neznamená, že bude horší. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať a že spolu vytvoríme lepšie možnosti pre pohyb ľudí v prírode.
    Peter Dragúň, predseda RR KST Topoľčany

  • michal-velavravny

    Už mi je jasné prečo ste pán inžinier zareagoval…..nová predseda KST…..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *