Správa

Z jednania Dohody-S a TANAPu

Správa z jednania.
17. júla 2013 som sa spolu s ostatnými zástupcami Dohody menovite Ing. Igorom Kollerom, predsedom JAMESu, Ing. Vladimírom Linekom, členom VV JAMESu , JUDr. Marekom Heinrichom, podpredsedom KST, RNDr. Jurajom Hlatkým CSc., predsedom Slovenského cykloklubu a RNDr. Martinom Poradom, predstaviteľom OI Naše hory, zúčastnil rokovania o rozšírení prístupu do Tatranského národného parku.
Jednanie sa uskutočnilo v priestoroch Správy TANAPu za účasti: Ing. Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAPu, Ing. Slavomír Celer, vedúci odboru chránených častí prírody, Ing. Pavol Lenko, vedúci zoológ
za Štátne lesy TANAPu: Ing. Marián Šturcel, námestník riaditeľa pre verejnoprospešnú činnosť
Na jednaní sa zúčastnení zhodli, že nový Návštevný poriadok TANAPu je potrebné tvoriť i na základe uplatňovania týchto dvoch základných princípov:

1. právna úprava ochrany prírody a krajiny nemôže byť postavená na systéme výnimiek v oblasti prístupu do chránených území, ale na systéme, že buď je prístup do určitej lokality zakázaný všetkým, alebo povolený všetkým,

2. otázky bezpečnosti nemajú byť predmetom právnej úpravy regulujúcej chránené územia, nakoľko za vlastnú bezpečnosť si zodpovedá každý sám.

Správa Tatranského národného parku sa vyjadrí ku konkrétnemu návrhu Dohody na rozšírenie prístupu do Tatranského národného parku do 19. septembra 2013. O ich vyjadrení Vás budeme informovať.

Ing. Jozef Zabojník, prezident SVTS

3 komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *