Prihláška na riadne členstvo v SVTS
Na základe oboznámenia sa so stanovami, prihlasujem sa za riadneho člena SVTS na rok *

Titul:     Meno:*    Priezvisko:*
Dátum narodenia:* Pohlavie:* muž   žena
Ulica, číslo domu:*
PSČ:*    Mesto (Obec):*
Štát:*
Email:*
Telefón:
Číslo členského preukazu SVTS člena rodiny:


Poznámka:


CAPTCHA Image Nový kód
Vyplňte bezpečnostný kód!!!

(* údaj musí byť vyplnený)
Upozornenie:

Prihlášku prosím vyplňte s použitím diaktritiky. Na základe uvedených údajov Vám bude vystavený členský preukaz.

Riadnym členom SVTS sa stávate až po poukázaní čiastky 7,- EUR
na účet spolku 1100527496/8410

Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo členského preukazu SVTS, ktoré Vám bude pridelené
po odoslaní prihlášky. Je to dôležité na identifikáciu Vašej platby.
Tu nájdeš podrobný popis, ako uhradiť členskú známku SVTS.

Členský preukaz Vám bude spolu s členským odznakom zaslaný poštou.

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na Janku Adamusovú: adamusova@pmza.sk

 

 


posledná modifikácia 06.04.2013 námety a pripomienky