Prihláška na riadne členstvo v SVTS
Na základe oboznámenia sa so stanovami, prihlasujem sa za riadneho člena SVTS na rok *

Titul:     Meno:*    Priezvisko:*
Dátum narodenia:* Pohlavie:* muž   žena
Ulica, číslo domu:*
PSČ:*    Mesto (Obec):*
Štát:*
Email:*     Posielať info o dianí v spolku na Vašu email adresu?
Telefón:
Číslo členského preukazu SVTS člena rodiny:Mám záujem o realizáciu svojich aktivít v záujmovom klube SVTS:
(môžeš uviesť i viacero záujmov, prípadne uviesť i návrhy na iné špecializované aktivity súvisiace s VhT):
 
Klub štvortisícovkárov - K 4000 Klub Tatranských vrcholov
Klub zaistených ciest "via ferát" Klub trekingu
Klub najvyšších vrcholov štátov Klub hrebeňových prechodov
Klub najvyšších vrcholov pohorí Klub "bivakárov" na vrcholoch
 
Mám kvalifikáciu: Chcem získať kvalifikáciu:
Cvičiteľ VhT Cvičiteľ horolezectva Cvičiteľ VhT  
Inštruktor VhT Inštruktor horolezectva Inštruktor VhT  

Poznámka:


CAPTCHA Image Nový kód
Vyplňte bezpečnostný kód!!!

(* údaj musí byť vyplnený)
Upozornenie:

Prihlášku prosím vyplňte s použitím diaktritiky. Na základe uvedených údajov Vám bude vystavený členský preukaz.

Riadnym členom SVTS sa stávate až po poukázaní čiastky 7,- EUR
Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo členského preukazu SVTS, ktoré Vám bude pridelené
po odoslaní prihlášky. Je to dôležité na identifikáciu Vašej platby.
Účet spolku 2900601564/8330

Tu nájdeš podrobný popis, ako uhradiť členskú známku SVTS.

Členský preukaz Vám bude spolu s členským odznakom zaslaný poštou.

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na Janku Adamusovú: adamusova@pmza.sk

 

 


posledná modifikácia 01.10.2006 námety a pripomienky