Vyhláška o návštevnom poriadku TANAP-u


Dňa 29. júna 1999 nadobudla platnosť Vyhláška Krajského úradu v Prešove o návštevnom poriadku Tatranského národného parku.


V §5 odstavci 5 vyhlášky sa hovorí:

"mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci Národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky (ďalej len oprávnená osoba) podľa Zákona 288/97 Zb. o telesnej kultúre a podľa Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní za podmienok uvedených v prílohe č. 4 vyhlášky"
.

Príloha č. 4 hovorí:
  • o zakázaných lokalitách TANAP-u pre pohyb
  • na jeden vrchol, kde nevedie turistický chodník môže vystúpiť za deň najviac 30 ľudí vrátane oprávnených osôb
  • oprávnená osoba je povinná plánovanú túru vhodným spôsobom nahlásiť Správe národného parku (tel.č.: 052-4467 195, stanap@sopsr.sk) a mať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorým sa pri kontrole preukáže


Kontrolu vykonávajú členovia stráže prírody, ktorí musia mať preukaz člena stráže prírody.

odznak člena stráže prírody
preukaz člena stráže prírody

 

Pre našich členov platí:
Oprávnenou osobou sa vysokohorský turista registrovaný v SVTS stáva vtedy, keď mu Vzdelávacie zariadenie SVTS vydá potvrdenie, že absolvoval kurz inštruktora II. triedy, čiže získal odbornú spôsobilosť viesť najviac 5 ľudí mimo vyznačených chodníkov v TANAP-e vo vyhláškou uvedenom čase a priestore.

 

Spracoval : Jožko Zábojník (zabojnik@post.sk)

 

 posledná modifikácia 16.03.2004 námety a pripomienky