Kategória: Aktuality

Členské známky

na rok 2013

Členovia, ktorí uhradia platbu za členské v priebehu mesiaca február, známky dostanú spolu so snemovým špeciálom začiatkom marca. Snemový špeciál je vydávaný ku snemu SVTS, jeho obsahom sú podklady pre jednanie snemu, vrcholného jednania spolku, ktoré bude 15. 3. 2013 v Žiline.

Komentáre rss


Strana:  1

neboli pridané žiadna komentáre